Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Eindgebruikers

Wij waarderen het vertrouwen dat je stelt in Lokale producten aan huis, Kanunnik Jacobus Cloustraat 6, 8630 Veurne, België (BTW BE 0535 882 735), hierna ‘Lokale producten aan huis’, en nemen jouw rechten zeer ernstig op. Deze algemene voorwaarden zullen je duidelijk maken wat jouw wettelijke situatie is bij het gebruik van onze website, websiteapplicatie en applicatie, hierna ‘Diensten’. Door je toegang te verschaffen tot onze Diensten, stem je toe de bepalingen en voorwaarden hieronder na te leven. Op alle aanbiedingen, bestellingen, overeenkomsten,… (zonder limitatief te zijn) van Lokale producten aan huis zijn deze algemene voorwaarden van toepassing.

Diensten

Lokale producten aan huis biedt met haar Diensten een communicatie-, bestel- en transactieplatform tussen Lokale producten aan huis en de eindgebruikers aan. Via de Diensten kunnen eindgebruikers bestellingen plaatsen bij en optioneel onmiddellijk betalen aan Lokale producten aan huis. 

Verzakingrecht

De eindgebruiker beschikt over het recht om van zijn aankoop af te zien zolang de bestelling nog niet door Lokale producten aan huis werd goedgekeurd (bevestigingmail). De aangesloten handelaar behoudt steeds het recht een bestelling af te keuren. Bij goedkeuring/afkeuring word je als eindgebruiker via e-mail op de hoogte gebracht. Vanaf het moment dat de bestelling wordt goedgekeurd, beschik je als eindgebruiker dus niet langer over het recht om van jouw aankoop af te zien en komt de overeenkomst tussen Lokale producten aan huis en de eindgebruiker tot stand. De eindgebruiker zal ook moeten instaan voor betaling van bestellingen die niet zijn afgehaald. In geval van levering zal de eindgebruiker er alles aan doen om zijn bestelling in ontvangst te nemen op het opgegeven leverdag vermeld bij de bestelling. Indien de eindgebruiker de bestelling niet kan ontvangen op de opgegeven leverdag, heeft Lokale producten aan huis het recht de bestelling voor de deur van het opgegeven adres achter te laten.
 

Lokale producten aan huis heeft m.b.t. de toegang, het bestelproces, de levering of de andere diensten slechts een inspanningsverbintenis. Lokale producten aan huis heeft het recht om op ieder ogenblik de toegang tot zijn site geheel of gedeeltelijk op te schorten of stop te zetten wegens onderhoud, updating of enige andere reden, zelfs zonder voorafgaande waarschuwing.
 

Afhaling/levering van jouw aankoop

De plaats van afhaling betreft het afhaalpunt, zoals aangevinkt bij het plaatsen van de eindgebruiker zijn bestelling. De plaats van levering betreft het leveringsadres dat je tijdens het bestellen hebt ingegeven. Lokale producten aan huis blijft te allen tijde verantwoordelijk voor het tijdig bereiden en aanbieden/leveren van jouw bestelling.
 

De eindgebruiker is verplicht de producten onmiddellijk na ontvangst nauwkeurig te inspecteren. Elk probleem of gebrek met betrekking tot de kwalitatieve tekortkoming moet onmiddellijk na levering worden gemeld aan Lokale producten aan huis en dit op straffe van verval van elk recht dienaangaande. De bewijslast ligt bij de eindgebruiker.

Lokale producten aan huis kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor vertragingen en/of voor het niet uitvoeren van de overeenkomst in geval van overmacht, moeilijkheden bij gedeeltelijke of volledige staking, bij problemen bij de server zodat bestelling niet werd doorgegeven aan het kassasysteem, bij problemen bij transport- en communicatiemiddelen, overstromingen, brand, het niet beschikbaar zijn van de website, bij problemen bij de betaalpartner, natuurrampen,… (zonder limitatief te zijn).

Prijzen en betalen

De prijzen zichtbaar op de webshop op het moment van aankoop zijn van toepassing.

Alle prijzen zijn inclusief BTW, maar exclusief eventuele additionele kosten (bv.: bezorgkosten) die aan het totaalbedrag van de eindgebruiker zijn bestelling kunnen worden toegevoegd. 

De eindgebruiker zijn bestelling zal niet worden verwerkt indien de betaling niet werd geautoriseerd, tenzij de eindgebruiker heeft gekozen om niet online te betalen.

Informatie

De producten worden zo nauwkeurig mogelijk en waarheidsgetrouw weergegeven. De afbeeldingen zijn met de grootste zorg gemaakt maar blijven louter indicatief met als doel jouw keuze als eindgebruiker te vergemakkelijken. De geleverde goederen kunnen visueel afwijken onder meer naar kleur, volume en vorm.

Contact

Alle opmerkingen, vragen en verzoeken met betrekking tot het gebruik van de Diensten van Lokale producten aan huis zijn welkom en dienen te worden gericht aan Lokale producten aan huis, Kanunnik Jacobus Cloustraat 6, 8630 Veurne. Telefonisch zijn wij bereikbaar op het nummer +32 477 31 62 58. Per e-mail zijn wij bereikbaar via wouter.mouton92@gmail.com.

Wij maken gebruik van cookies om jouw surfervaring te verbeteren.

Meer info over ons privacybeleid vind je hier.

Bedankt!

Wij hebben na lang twijfelen
de beslissing genomen
om Lokale producten aan huis te stoppen
vanaf 1 september.
 
Wij willen jullie bedanken voor het vertrouwen en de steun die jullie ons gegeven hebben.

Liefs, 
Joshien en Wouter